Pas 1.  Persoanele care doresc sa ia cu chirie un imobil aflat in administrarea Tyrex Imobiliare trebuie sa indeplineasca anumite cerinte minime in vederea inchirierii. Agentia Tyrex a stabilit un punctaj pe care il acorda fiecarui chirias si care este bazat pe raspunsurile acestuia la un set de intrebari minime, atat inainte de vizitarea imobilului cat si inainte de incheierea contractului de inchiriere. In functie de raspunsurile chiriasului, Agentia stabileste valoarea depozitului/ garantiei.

Iata cateva exemple de intrebari:

 • Cum va numiti?
 • Unde lucrati?
 • Pentru ce perioada doriti sa inchiriati imobilul? de cand si pana cand?
 • In ce data doriti sa va mutati in imobilul pe care doriti sa-l inchiriati?
 • Cate persoane vor locui?
 • Daca sunt mai multe persoane care vor locui cu chiriasul, ce varsta au si unde lucreaza/studiaza acestea?
 • Detineti animale de companie? Daca da, cate si ce fel de animale?
 • Sunteti fumator?
 • Nerespectarea tuturor standardelor de verificare, inclusiv refuzul chiriasului de a raspunde la intrebarile minime adresate de unul din agentii nostri, va duce la refuzul cererii de vizitare si, implicit, de inchiriere. Până la îndeplinirea tuturor cerințelor de bonitate și plata unui depozit, toate proprietățile vor rămâne disponibile.

   Pas 2. Pregatirea contractului de inchiriere

  Pentru intocmirea contractului de inchiriere, Tyrex Imobiliare va face urmatoarele verificari in ceea ce priveste situatia chiriasului:

 • Verificare identitate
 • Verificarea veniturilor și a locului de munca,
 • Verificare istoric închiriere & evacuări,
 • Verificarea cazierului judiciar .
 • Aceste verificari vor fi facute cu acordul chiriasului, acesta furnizand Agentiei documentele necesare.

   Verificare identitate

  Toți solicitanții sunt obligați să prezinte dovada de identitate la incheierea contractului de inchiriere, depunând copia cartii de identitate sau pasaport cu  fotografia clară a solicitantului.

  Documente de identitate acceptate la incheierea contractului de inchiriere:

 • Cartea de identitate
 • Pașaport
 • Permisul de conducere.
 • Aceste documente trebuie să fie emise de guvernul tarii ai caror cetateni sunt solicitantii,  sa fie valabile și să aibă numele solicitantului clar imprimat cu o fotografie clară.

  Nu vor fi acceptate alte acte de identitate cum ar fi  legitimatie de student,  card medical sau un document similar.

   Verificarea veniturilor și a locului de munca

  Solicitanții trebuie să aibă un venit brut verificabil de cel puțin 3 (trei) ori mai mare decât chiria lunară. Venitul solicitantului poate proveni din mai multe surse.

 • In situatia in care solicitantul are un singur venit provenind din salariul lunar, acesta trebuie să furnizeze dovada incasarii salariului intreg pe  ultimele 2 (două) luni consecutive si o declaratie a angajatorului prin care se angajeaza sa  garanteze toate platile chiriasului pe durata contractului de închiriere.
 • Solicitantii Liber profesionisti/ independenți trebuie să prezinte adeverinta de venit emisa de Ministerul Finantelor publice cu veniturile pe ultimele 6 luni.
 • In situatia in care solicitantul este nou angajat intr-o institutie sau companie/firma din zona Craiova, acesta va trebui sa furnizeze un document cu antetul angajatorului din care sa rezulte veniturile, data de incepere a activitatii si functia in cadrul institutiei/ companiei/firmei.
 •  Verificare istoric închiriere & evacuări

  Toți solicitanții trebuie să completeze un formular de verificare a istoricului de închiriere. Verificarea istoricului închirierii trebuie să reflecte următoarele:

 • Plăți la timp catre proprietar si furnizorii de utilitati.
 • Notificare in termenul prevazut de contract in situatia eliberarii mai devreme a imobilului inchiriat dată proprietarilor precedenți.
 • Nu există solduri neplătite sau restante catre fostul proprietar. O scrisoare de recomandare din partea proprietarului anterior poate fi utila.
 • Nu există interactiuni sau comunicări agresive, ofensive sau dăunătoare cu proprietarul, reprezentanții proprietarilor sau alți rezidenți.
 • Fără înregistrare de activități ilegale sau încălcări ale clauzelor din contractul de închiriere.
 • Fără animale de companie neautorizate sau subinchirieri.
 • Nu există hotărâri de evacuare in ultimii 5 ani.
 • În situatia în care nu puteți furniza Istoricul închirierii pentru că v-ați vândut casa, nu ați închiriat niciodată sau pentru un alt motiv, veti furnizați o declaratie pe propria raspundere semnata care sa contina toate elementele descrise mai sus.

   Verificarea cazierului judiciar

  Solicitantul va obtine si furniza agentiei cazierul judiciar din care sa rezulte ca acesta nu a avut condamnari penale in legatura cu urmatoarele fapte:

 • Condamnari penale pentru fapte savarsite cu violenta.
 • Condamnări în care s-a folosit o armă de foc sau o armă.
 • Condamnări care implică fabricarea sau distribuirea medicamentelor.
 • Condamnări care implică distrugerea bunurilor.
 • Condamnări care implică infracțiuni de falsificare bani.
 •  Pas 3 Animale de companie și taxa pentru animale de companie

  Politica pentru animale de companie și taxa suplimentara pentru acestea sunt determinate în funcție de proprietate. În cazul în care sunt permise animale de companie, maxim 2 animale de companie vor fi acceptate.

 • Niciun fel de animale, cu excepția celor definite legal ca animale de companie, nu sunt permise fără permisiunea scrisă a conducerii proprietății.
 • În cazul oricarui animal de companie, se va solicita dovada că animalul a primit instruirea, certificarea sau autorizarea corespunzătoare , inclusiv carnet de sanatate emis de un medic veterinar.
 • Toate animalele de companie trebuie să fie înregistrate la un medic veterinar și trebuie să aiba toate vaccinările la zi.
 • Există o taxă pentru animalele de companie. Costul este în sarcina proprietarului animalelor de companie si este de 20 euro/luna pentru fiecare animal de companie.

   Pas 4. Asigurare pentru chiriași

  Întrucât asigurarea proprietarilor nu acoperă bunurile chiriasului sau daunele produse de acesta atat  imobilului inchiriat cat si proprietatilor si bunurilor invecinate, chiriasul se obliga sa obțină și să  mențină o poliță de asigurare pe toata durata sederii lui in imobilul inchiriat. Polita va acoperi daune pentru victime colaterale, incendii, inundații, furt și răspundere generală .

  Răspunderea generală pentru actele și omisiunile chiriasului va fi în sumă minimă de pana la 50000 euro in caz de eveniment.

  Polita de asigurare va include acoperire pentru inundatie  cauzată de chiriaș în spațiul inchiriat precum si daune catre terti.

  Atâta timp cât sunt îndeplinite cerințele minime, puteți obține asigurarea de la orice companie de asigurari.

  Asigurarea chiriașului este necesară și vă rugăm să aduceți o copie a politei de asigurare la biroul Tyrex Imobiliare  când ridicați cheile sau o puteți trimite pe adresa de email agentia_tyrex@yahoo.com in maximum 24 ore de la data mutării. Dacă nu cunoasteti un asigurator pentru chirias va putem recomanda noi un furnizor de asigurări premium care vă poate oferi o polita la un pret competitiv. Contactați agentia pentru  detalii suplimentare.

   Pas 5. Contractul de inchiriere. SEMNAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

  Ajutarea locatarilor să se mute intr-una din proprietatile administrate de Tyrex Imobiliare este foarte importanta pentru noi. Vrem să ne asigurăm că sunteți echipat cu resursele și asistența potrivite în timpul acestui proces. Dacă aveți întrebări după examinarea informațiilor din această pagină, vă rugăm să ne contactați.

  După ce ați fost acceptat pentru unul dintre imobilele  noastre de închiriere si dupa vizitarea imobilului pe care urmeaza sa-l inchiriati, veti trimite copia actului dvs de identitate in vederea pregatirii contractului de închiriere care va fi remis electronic sau personal la sediul Tyrex Imobiliare pentru revizuire și semnături.

  Continutul contractului de inchiriere

 • datele de identificare ale partilor,
 • adresa imobilului inchiriat si descrierea imobilului (Obiectul contractului)
 • termenul de inchiriere, valoarea chiriei lunare si valoarea depozitului/garantiei
 • conditii de restituire a garantiei
 • obligatiile partilor
 • predarea preluarea imobilului inchiriat la inceperea, respectiv finalul contractului
 • asigurarea chiriasului
 • alte clauze
 •  Chiria pt prima luna si predarea cheilor

  O chirie de o lună completă va fi exigibilă și va fi plătită înainte de remiterea cheilor. În cazul în care contractul dvs. De închiriere începe după data de 1 a lunii, chiria pentru a doua lună va reflecta suma datorată. Cheile dvs. Vor fi disponibile la biroul nostru, între orele 09:00 și 16:30 la data începerii contractului de închiriere. Sunați la birou pentru a vă programa ora de preluare a cheilor. Mutați-vă în intervalul stabilit!

   Utilități

  Solicităm ca toate utilitățile pentru noua casă să fie achitate in termenele stabilite de catre fiecare furnizor de utilitati. Termenul de plata este inscris pe fiecare factura de utilitati. Toti furnizorii de utilitati percep penali

  tati in situatia in care nu platiti facturile in termenul indicat pe fiecare factura. Aceste penalitati cad in sarcina dvs. Orice deconectare / reconectare pentru neplata sau neplata la timp a utilitatilor va fi suportata de chirias si se va plati in contul furnizorului de utilitati care va emite o factura in sensul acesta. Taxa de deconectare/reconectre a locului de consum va fi suportata de chirias inclusiv in cazul in care nu permite accesul reprezentantilor furnizorilor de utilitati pentru citirea si verificarea contoarelor sau a retelelor de utilitati la termenele stabilite.

   INCETAREA CONTRACTULUI

  Contractul de inchiriere poate inceta din mai multe cauze, cum ar fi:

 • Ajungere la termen, chiriasul nedorind prelungirea sederii sale in imobilul inchiriat
 • Reziliere la cererea chiriasului
 • Reziliere la cererea proprietarului
 • Acordul partilor
 • Forta majora
 • Indiferent de motivul incetarii contractului de inchiriere procedura de predare preluare este aceeasi.

  • Notificare privind intenția de incetare a contractului inainte de termenul pentru care a fost incheiat.

  Este necesară o notificare scrisă si trimisa cu treizeci de zile (30) inainte de încheierea contractului de închiriere. Dacă plecați înainte de data de încetare a contractului de închiriere prin ajungere la termen, s-ar putea percepe taxe suplimentare, inclusiv taxele de reziliere a contractului de închiriere. Dacă nu furnizați o notificare adecvată, contractul dvs. de închiriere se poate reînnoi automat pentru un alt termen complet și s-ar putea percepe taxe de reziliere în contul dvs. Contactați biroul pentru a furniza preavizul și veti afla suma finală datorată înainte de a părăsi proprietatea.

  • Valoarea depozitului de garantie si evaluarea proprietății dupa mutare

  Valoarea depozitului stabilit va fi achitata odata cu semnarea contractului de inchiriere, inainte de predarea cheilor. Valoarea depozitului se stabileste de agentie si nu este negociabila.

  O evaluare a proprietății dupa mutarea chiriasului va fi finalizată de către un reprezentant al agentiei in ziua predarii cheilor de catre chirias. Orice elemente vizibile la evaluare vor fi solutionate în acel moment. Chiriașul va avea 72 de ore de la mutare pentru a anunța biroul despre orice probleme de întreținere sau daune pe care le-ar dori raportate în contul sau. Evaluarea de transfer de la chirias la agentie va fi comparată cu evaluarea de transfer initiala  pentru a stabili dacă depozitul de garantie va fi rambursat integral sau partial.

  • Starea proprietății

  Imobilul inchiriat trebuie să ne fie returnat în aceleași condiții sau în condiții mai bune decat atunci cand l-ati închiriat. Aceasta include următoarele:

  1. Igienizarea imobilului

  Unitatea dvs. trebuie curățată complet și igienizată. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită bucătăriilor și băilor, ștergând blaturile, dulapurile și aparatele, curățarea covoarelor, curățarea coșurilor etc. De asemenea, trebuie să goliți și să eliminați tot gunoiul din proprietate. Orice coș de gunoi rămas poate duce la o taxă suplimentară. Vă rugăm să contactați agentia noastra pentru informatii suplimentare privind costurile suplimentare in cazul nerespectarii obligatiilor dvs la eliberarea imobilului inchiriat.

  • Peisagistică și zone în aer liber inclusive balcoane sau terase

  Trebuie să  returnați spațiul de locuit în aer liber la starea inițială sau mai bună. Vă rugăm să vă asigurați ca ati efectuat toate operatiunile de amenjare in sensul acesta, inclusiv cosirea gazonului, plivirea florilor și înlocuirea becurilor arse.

  • Reparații

  Vă rugăm să va asigurați că ati reparat orice daune care s-au produs în timpul șederii. Aceasta include înlocuirea becurilor și a bateriilor detectorului de fum / CO, telecomenzi, inlocuirea oricărui geam spart, repararea pereților precum și vopsirea acolo unde este cazul. Dacă aveți daune substanțiale, contactați agentia noastra pentru asistență.

  • Chei și carduri de acces

  Toate copiile cheilor furnizate, deschizătorilor electronice, ale cheilor comune și/sau cardurilor cheie trebuie să fie returnate agentiei. Vă rugăm să vă asigurați că veti comunica cu un membru al personalului nostru atunci când le returnați pentru a vă asigura că nu vor fi retineri din garantie.

  • Utilități

  Toate facturile cu utilitățile trebuie platite la zi înainte de data de eliberare a imobilului. Garantia nu va fi restituita inainte de emiterea ultimei facturi de utilitati aferente ultimei luni de sedere a chiriasului in imobilul inchiriat. Garantia nu compenseaza plata utilitatilor sau a chiriei.

  • Depozit de garantie

  Depozitul de garantie este conceput pentru a acoperi daunele care s-ar fi putut produce în timpul șederii dvs. peste o uzură normală.

  Valoarea depozitului poate fi egala cu valoarea chiriei pe una, doua sau chiar trei luni de zile si va fi achitata de chirias odata cu achitarea chiriei pentru prima luna, la semnarea contractului de inchiriere, inainte de predarea cheilor. Valoarea depozitului se stabileste de agentie si nu este negociabila.

  Imobilul inchiriat trebuie să ne fie returnat în aceleași condiții sau în condiții mai bune decat atunci cand l-ati închiriat.

  Vom efectua o evaluare finală a condițiilor in care se gaseste imobilul după ce ați plecat. Acest raport va fi comparat cu raportul de evaluare initiala. Dacă agentul nostru identifică daune care nu au fost notate la mutarea dvs., vom programa reparațiile necesare și vom folosi fondurile de depozit pentru acoperirea acestor cheltuieli. Dacă daunele depășesc depozitul reținut, veți fi responsabil pentru diferență.

  Nu uitați ca nu puteți utiliza depozitul pentru a plati chiria pentru ultima lună sau utilitatile. Dacă nu plătiți chiria sau utilitatile pentru ultima lună a șederii, aceasta va fi considerata o incalcare a clauzelor contractuale. De asemenea, putem urmări acțiuni legale pentru recuperarea chirie și/sau daune.

  • Corespondenta

  O adresă de corespondenta va fi necesară pentru ca agentia noastra să vă trimită documentele finale și / sau rambursarea depozitului de garanție. In cazul in care nu aveti inca o adresa finala de corespondenta, vom folosi adresa initiala furnizata de dvs la incheierea  contractului de inchiriere.